Volunteer & Study Trips

ค่ายอาสาฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่ง ปล่อยฉลาม ปลูกปะการังร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการคืนความสมดุลให้กับระบบนิเวศชายฝั่ง โดยการร่วมทำกิจกรรม รักษาสิ่งแวดล้อม ณ ทะเลสัตหีบ ปล่อยฉลาม คืนสู่ท้องทะเล ปลูกปะการัง ดำน้ำ เรียนรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศวิทยา ชมธรรมชาติทางทะเล และร่วมเก็บขยะบนเกาะ **สำหรับระดับชั้น ม.3-6
ค่ายอาสาฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการคืนความสมดุลให้กับระบบนิเวศป่าชายเลน โดยการร่วมทำกิจกรรม ปลูกป่าชายเลน ณ คลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม เรียนรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศวิทยา ชมธรรมชาติปาช่ายเลน ดูลิงแสม กินปู และศึกษาดูงานศูนย์สุขภาพชุมชน**สำหรับระดับชั้น ม.3-6
Primary Health Care : Study Trip for Teenเรียนรู้เกี่ยวกับ Primary Health Care ระบบปฐมภูมิ, การดูแลรักษาสุขภาพ ณ คลองโคน จ.สมุทรสงคราม, เข้าใจหน้าที่งานระบบสาธารณสุขในระดับต่างๆ, เยื่ยมชม ดูงาน Primary Care Unit โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน, ทำกิจกรรมรักษาสิ่งแวดล้อมป่าชายเลน คลองโคน** สำหรับระดับ ม.4-6 ที่สนใจเรียนรู้เกี่ยวกับระบบสาธารณสุข