Health Science

#ค่ายหมอ #ค่ายทันตะ #ค่ายสัตวแพทย์ #ค่ายเภสัช #ค่ายวิทยาศาสตร์ #ค่ายเคมี

BIOLOGY FUN CAMP -SAT27MAR21

สำหรับระดับ ม.3-4

ANATOMY QUEST- Cardiovascular System -อา.15ส.ค.64

สำหรับระดับ ม.1-6

BASIC LIFE SUPPORT & FIRST AID

 • กรุงเทพ ส20 ก.พ. และ อา21ก.พ

 • เชียงใหม่ 24เม.ย./

 • ขอนแก่น 4เม.ย.

 • สำหรับระดับ ม.2-6

CHEMICAL DETECTIVE- อา.28ก.พ.64

สำหรับระดับ ม.3-6

ANATOMY QUEST -Excretory System - อา.2พ.ค.64

สำหรับระดับ ม.1-6

BASIC INFECTION CONTROL & DRUG RESISTANCE - ส.20มี.ค.64

สำหรับระดับ ม.3-6

PSYCHOLOGY CAMP FOR TEEN

Next: SAT26JUN21

สำหรับระดับ ม.4-6

DATA SCIENCE FOR HEALTH CARE

ส.8พ.ค.64

สำหรับระดับ ม.4-6

iOT & SMART SYSTEM CAMP

แคมป์สร้างสิ่งประดิษฐ์อัฉริยะ ประยุกต์สร้างเครื่องมือทางการแพทย์

SAT17APR21

SUN18APR21

สำหรับระดับ ม.4-6

TO BE A DENTIST

เจาะลึกอาชีพทันตแพทย์ และแนวทางการเตรียมพร้อม

สำหรับระดับ ม.3-6

TO BECOME A VET

เจาะลึกอาชีพสัตวแพทย์ และแนวทางการเตรียมพร้อม

SAT28MAR21

สำหรับระดับ ม.3-6

RESEARCH PROJECT

โครงการวิจัย #1 หัวข้อเกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อ

เรียน Zoom

สำหรับระดับ ม.4-6

RESEARCH PROJECT

โครงการวิจัย #2 หัวข้อเกี่ยวกับเชื้อดื้อยา

เรียน Zoom

สำหรับระดับ ม.4-6

RESEARCH PROJECT

โครงการวิจัย #3 หัวข้อเกี่ยวกับจิตวิทยา และพฤติกรรมมนุษยื

เรียน Zoom

สำหรับระดับ ม.4-6

TO Become A Doctor

ค่ายเตรียมแพทย์


 • เจาะลึกเตรียมพร้อมยื่นรอบ 1 และรอบ 3
 • ทำไมควรยื่่นทั้งรอบ 1 และรอบ 3
 • หลักเกณฑ์การรับสมัคร คณะแพทย์ รอบ 1 (รอบ Portfolio)
 • รู้จักคะแนน BMAT, SAT SUBJECT, IETLS
 • แนวทางพัฒนาแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
 • รู้จักสาขาแพทย์เฉพาะทาง
 • แชร์ประสบการณ์นักศึกษาแพทย์ และการเตรียมพร้อมฯ
 • Q&A ถามตอบทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับการเตรียมพร้อมฯ

วันเสาร์ที่ 13 มี.ค. 64 เวลา 13.00-16.00 สถานที่ ทรีเลิร์นนิ่ง พญาไท อาคารซีพีทาวเวอร์พญาไท (บีทีเอส พญาไท)นักเรียนสามารถเข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์ผ่าน Zoom ได้
รับใบเกียรติบัตรและรูปถ่าย ค่าเข้าร่วม 1,200 บาท
สมัครค่าย คลิ๊ก